இரா. சிவசித்து

இரா. சிவசித்து

நாட்டு இனங்கள் தேடலில் எனக்கென அடையாளத்தை கொடுத்திருப்பது நாட்டு இன நாய்கள்தான். 14 வயதில் இருந்து ஆரம்பமான பயணம் இன்றும் ஓயவில்லை. அறிதல் எனும் கடலில் கரைதேடி அலைந்து கொண்டிருக்கும் கட்டுமரமாக நான் இருப்பதில் பெருமை கொள்கிறேன். அலைபேசி எண்: 81223 32271 | 63804 78387
Back to top button
error: Tamil Pets !!