மு.இரமேஷ் குமார்

மு.இரமேஷ் குமார்

செல்லப்பிராணிகள் எனது உலகம். நாம் செல்வதை கேட்க மட்டுமே செய்ய முடியும் என்றாலும் அதன் செயல்கள் மூலம் நம்மிடம் பேசும். செல்லப்பிராணிகள் குறித்து எழுதுவது எனக்கு பேரின்பம்.
Back to top button
error: Tamil Pets !!